PROJE GELİŞTİRME

  1. Kapsamlı Pazar Araştırması Sonucunda Arsa Seçimi
  2. Arsaya İlişkin En Etkin Ve En verimli Kullanım Tipinin Belirlenmesi
  3. Otel, konut, ticari vb. Seçim yapıldıktan sonra hedeflenen kullanıma özgü kütle çalışmasının yapılması
  4. Teknik, finansal ve yasal Fizibilite çalışmaları
  5. Mimari Konsept Geliştirme ve Tasarım
  6. Bütçe ve Maliyet Belirleme
  7. Finansman Temini
  8. İnşaat