// Kalite Politikası

UB INVESTMENT;  tüm ticari faaliyetlerinde öncelikli müşteri memnuniyeti kriterini göz önüne alır. Hizmet kalitesi, süreç yönetimi, satış öncesi/sonrası hizmet ve mahremiyet temel ticari kriterlerimizdir. Gayrimenkul pazarlama, satış ve geliştirme işlemlerinin sağlıklı yürümesi için bu konularda karşılıklı anlayış içinde olmaya özen gösterilmelidir.
  • Müşterilerimizin kalite faaliyetlerimizle ilgili beklentilerini ve çalışma sistemimizdeki kuralları bu beklentiler doğrultusunda tespit etmek.
  • Müşterimizin teknik ve idari şartnamede belirttiği şartlara ve yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerimize uygun hizmet vermek.
  • Kalite konularında başlattığımız uygulamaları ve bilgileri çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimizin çalışanlarına, kontrol teşkilatı görevlilerine ve iş yapım sahamızdaki ziyaretçi ve misafirlere ulaştırmak.
  • Kalite konularındaki gelişmeleri takip etmek ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek suretiyle daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşmak.
  • Şirketimizin gelişmesi ve markalaşması, alt yapı ve maddi imkânlarımızın yanı sıra çalışanlarımızın bilgi ve deneyimi ile birlikte gerçekleşecektir. Bu nedenle, çalışanlarımızın eğitim ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinden vazgeçmemek.
  • Faaliyetlerimizi yasalara ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek.
  • Taahhütlerimizi gerçekleştirirken en az miktarda enerji ve doğal kaynak tüketimini sağlamak.
  • Tekrar kullanılabilir atıkları ayrıştırmak ve değerlendirmek. Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak.
  • Taahhüdümüzü gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, acil durumlara hazırlıklı olmak, gerekirse iş yapım tekniğini değiştirmek.
  • Tüm yazılım ve donanım ortamlarındaki varlık olarak tanımladığımız her unsurun işletmemiz içindeki mevcudiyetine ve güvenliğine azami özen göstermek. Varlık olarak tanımladığımız her unsur için gerekli kaynak altyapı ve personel ihtiyaçlarını yerinde ve eş zamanlı olarak temin etmek.