KAPSAMLI MARKET ANALİZİ

 

1 – Tapu Kaydında Şerh, Rehin, İrtifak Hakkı, Haciz vb takyidatların araştırılması

 

2 – Yakın Çevre Gelişimi Analizi:

  • Bölgenin fiziksel çekiciliğini etkileyen faktörler ve landmarkların belirlenmesi
  • Yakın çevrede yer alan Markalı Konut, Ofis ve AVM Projeleri
  • Ulaşım, Toplu Taşıma ve Altyapı Networkü
  • Kalkınma / Büyük Yatırım Projelerinin tespiti
  • Demografik Göstergeler
  • Sosyal Altyapı
  • Duyu Analizi

 

3 – Fiziki Özellikler

  • Uydudan kroki incelemesi, önceki yılların uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak değişimlerin tespit edilmesi
  • Kadastro Paftası İnceleme
  • Halihazır Durumu İnceleme
  • Varsa Terklerin tespiti
  • Yola Cephe ve Caddeye Erişim İmkanları
  • Üzerinde kaçak yapılaşma olup olmadığı
  • Teknik altyapıdan istifadesi
  • İklim ve bitki örtüsü
  • Doğal ve yapay sınırlar ile kısıtlayıcı faktörlerin tespiti

 

4 – Kapsamlı İmar Durumu Araştırması

  • 1/100.000 veya 1/25.000 Çevre Düzeni Planı incelenmesi
  • 1/5000 Nazım İmar Planı İncelenmesi
  • 1/1000 Uygulama İmar Planı İncelenmesi
  • Plan Notları Analizi
  • Müktesep Hak Kaybı Analizi
  • Kütle Analizi

 

5 – İmarsız Alanlarda Analiz Kriterlerinin Belirlenmesi

  • Kadastro paftasında yeri doğru tespit edildi mi, kayma var mı?
  • Parselin kadastro yollarına olan uzaklığı?
  • Arazinin en yakın imar planına olan uzaklığı.
  • Kişisel network ve Resmi Kurum Araştırmaları ile imara açılıp açılmayacağı bilgisi
  • Beklenen bir planlama sureci var mı?
  • Devam eden bir imar planı süreci var mı?
  • Varsa ne zaman ihale edilmesi bekleniyor?
  • Süreç başlamışsa hangi aşamada?

 

 

6 – Rayiç Değer ve Satılabilirlik Araştırması

  • Özel Ekonomik Şartlar ve Çevresel Koşullar
  • Değere Etki Eden Spekülasyonlar / Haberler
  • Bölgenin Değer Haritası
  • TKGM Veritabanı İstatistikleriyle Bölgede Taşınmaz Satış Analizi
  • Yakın Çevrede Satışa Konu olmuş Kamu Taşınmazların Araştırılması
  • Boş Arazi / Arsa Analizi
  • Karşılaştırmalı Emsal Analizi, Çapraz Sorgulamalar ile Gerçek Satış Değeri
  • Mevcut Rekabetin Miktarı ve Kalitesi – (Mevcut Stok Projeler ile Yeni Geliştirilen Proje Analizleri)
  • Gayrimenkul Fiyatlarının Oluşumuna Etki Eden Arz – Talep Süreci
  • Gerçek Piyasa Değerinin Tespiti